Вітаємо на офіційному сайті

Кіберполіції України

До завдань кіберполіції входять:

  • Реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності Завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців Впровадження програмних засобів для систематизації кіберінцидентів Реагування на запити зарубіжних партнерів, які будуть надходити по каналах Національної Цілодобової мережі контактних пунктів

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, захист викривачів 

Статті 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (витяг).

Статті 61, 77 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII (витяг).

Статті 19, 32, 84 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ (витяг).

Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195.

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 05.10.2016 № 803-р.

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки» від 18.06.2015.

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286.

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Лист Міністерстві юстиції України «Щодо надання роз’яснення положень антикорупційного законодавства» від 26.11.2015 № 868/1373-0-2-15/11.

«Поліція без корупції – про що не варто забувати» – пам’ятка поліцейським, державним службовцям та працівникам поліції, що є суб’єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

У тебе вимагають хабар: що робити? Антихабарницька інструкція

Що необхідно робити посадовій особі, яка виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок

Викривачі корупції та гарантії їх захисту за законодавством України 

Поняття «викривач». Державний захист викривачів

Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону

Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача

Права та гарантії захисту викривача

Захист трудових прав викривача

Право викривача на конфіденційність та анонімність

Право викривача на отримання інформації

Винагорода викривачу

Юридична відповідальність викривача

Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 №5 "Щодо статусу викривача"

"Від повідомлення про корупцію — до  винагороди: як працює механізм для викривачів"

Роз'яснення Національного агентства від 09.07.2020 №6 "Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги"

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2020 №7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Викривачі корупції – категорія осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

Відмінності між викривачем та заявником

Які країни передбачають фінансову винагороду для викривачів

Правовий статус викривача у провадженні про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Правовий статус викривача у кримінальному провадженні

Методичні рекомендації щодо процедури обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять регулярними каналами повідомлення до центрального органу управління поліції 

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень без зазначення авторства (анонімне) про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Закону України "Про запобігання корупції".

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень із зазначенням авторства про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Закону України "Про запобігання корупції".

Роз'яснення НАЗК стосовно законодавства у сфері захисту викривачів.

Практичний посібник щодо роботи з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) Національної поліції з питань запобігання та виявлення корупції.

Права та гарантії захисту викривача 

Електронні наочні матеріали до проведення семінарів-нарад на тему «Запобігання корупції в структурних підрозділах Національної поліції України»:

Київська Житомир Рівне Луцьк Львів Ужгород Вінниця Чернівці Івано- Фран- ківськ Хмель-ницький Терно- піль Чернігів Суми Харків Луганськ Донецьк Запоріжжя Дніпро Кропивницький Полтава Черкаси Миколаїв Херсон АР Крим Одеса Київ

Департамент Кіберполіції

Національної поліції України