Вітаємо на офіційному сайті

Кіберполіції України

До завдань кіберполіції входять:

  • Реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності Завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців Впровадження програмних засобів для систематизації кіберінцидентів Реагування на запити зарубіжних партнерів, які будуть надходити по каналах Національної Цілодобової мережі контактних пунктів

«ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ»

 

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

відносно поліцейських, державних службовців та інших працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України (далі- Департамент), працівників структурних та територіальних (відокремлених) підрозділів Департаменту, в тому числі начальника Департаменту, або відносно керівників та заступників керівників територіальних (відокремлених) підрозділів Департаменту

 

ШАНОВНИЙ ВИКРИВАЧУ!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), вчинених поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками структурних та територіальних (відокремлених) підрозділів Департаменту, керівниками та заступниками керівників територіальних (відокремлених) підрозділів Департаменту.

Зазначене повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, яка може бути перевірена. Таке повідомлення підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів, про результати якої Вас буде поінформовано у триденний строк з дня завершення такої перевірки.

 

За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту Вам буде повідомлено про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк перевірки подовжується або розслідування інформації до 45 днів, про що Вам буде повідомлено.


 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомлені неможливо, строк розгляду повідомлення продовжуються до 30 днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівництво НПУ вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.


 

У вас є можливість повідомити про факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною:

 

 

Шаблон повідомлення викривача

 

1.

П.І.Б. викривача**

 

 

2.

Номер телефону**

 

 

3.

Електрона пошта**

 

 

4.

Поштова адреса**

 

5.

Надаю/не надаю згоду на обробку моїх персональних даних**

 

6.

Надаю інформацію анонімно

 

7.

Інформація про особу яка на Вашу думку вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення** (обов’язково вказати П.І.Б. порушника)

 

8.

Посадова особа**

Начальник Департаменту, заступник начальника Департаменту, поліцейський, державний службовець, інший працівник структурного підрозділу Департаменту;

керівник територіального (відокремленого) підрозділу Департаменту

заступник керівника територіального відокремленого) підрозділу

(необхідне підкреслити)

9.

Фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені

 

10.

Порушене питання**

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

недотримання обмеження щодо одержання подарунків

недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

порушення правил етичної поведінки

порушення вимог щодо фінансового контролю

порушення вимог щодо прозорості та доступу до інформації

недотримання обмежень щодо спільної роботи близьких осіб

недотримання обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища

порушення прав та гарантій захисту викривача

порушення трудових прав викривача

(необхідне підкреслити)

11.

Місце вчинення порушення**

 

12.

Дата та час вчиненого правопорушення**

 

13.

Обставини правопорушення

 

14.

Перелік підтверджуючих матеріалів

 

15.

Надана Вами інформація пов’язана з **:

 

Трудовою діяльністю

Професійною діяльністю

Господарською діяльністю

Громадською діяльністю

Службовою діяльністю

Участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими до початку вищезгаданих видів діяльності

(необхідне підкреслити)

16.

Чи маєте Ви переконання у достовірності наданої інформації**

Так, маю/ні, не маю

(необхідне підкреслити)

17.

Ознайомлений(на) з інформацією щодо вимог до повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порядком їх розгляду **

Так/ні

(необхідне підкреслити)


** обов’язкове для заповнення.

Київська Житомир Рівне Луцьк Львів Ужгород Вінниця Чернівці Івано- Фран- ківськ Хмель-ницький Терно- піль Чернігів Суми Харків Луганськ Донецьк Запоріжжя Дніпро Кропивницький Полтава Черкаси Миколаїв Херсон АР Крим Одеса Київ

Департамент Кіберполіції

Національної поліції України