Вітаємо на офіційному сайті

Кіберполіції України

До завдань кіберполіції входять:

  • Реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності Завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців Впровадження програмних засобів для систематизації кіберінцидентів Реагування на запити зарубіжних партнерів, які будуть надходити по каналах Національної Цілодобової мережі контактних пунктів

Оголошення


Інформаційна форма надання пропозицій

щодо наявних корупційних ризиків та їх чинників у діяльності Національній поліції України

 

Анонімне опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України (посилання)

ЗАВАНТАЖИТИ АНКЕТУ

 

Шановні працівники поліції та представники громадськості!

       З метою виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення працівниками поліції своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, в Національній поліції України розпочато процес оцінки корупційних ризиків.

       Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

       Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

       Внутрішнє середовище – це існуючі в органі влади організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації органом влади законодавчо закріплених функцій та завдань.

       Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом влади повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники.

       Об’єкт оцінки корупційних ризиків – функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації.

       Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади  дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

       Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

- організаційна структура органу влади;

- система внутрішнього контролю;

- управління персоналом;

- проведення процедур закупівель;

- надання адміністративних послуг;

- реалізації контрольно-наглядових функцій;

- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

- інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

 

       У зв’язку з цим просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:

для нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національної поліції України 

Назва, дата та номер нормативно-правового акту, який місить чинник  корупційного ризику

Опис положення, яке може бути чинником корупційного ризику 

Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику

 

 

 

 

для організаційно-управлінської діяльності Національної поліції України

Назва складової  організаційно-управлінської діяльності

Етап складової 

Опис чинника корупційного ризику 

Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику

1.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Рекомендуємо звернути увагу на Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, а також на методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126.

 

Заповнені з пропозиціями форми, а також іншу інформацію, пов’язану з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України, прохання надсилати на електронну адресу: 

Інформаційна форма надання пропозицій щодо наявних корупційних ризиків та їх чинників у діяльності Національній поліції України

 

Шановні працівники поліції та представники громадськості!

       З метою виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення працівниками поліції своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, в Національній поліції України розпочато процес оцінки корупційних ризиків.

       Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

       Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

       Внутрішнє середовище – це існуючі в органі влади організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації органом влади законодавчо закріплених функцій та завдань.

       Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом влади повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники.

       Об’єкт оцінки корупційних ризиків – функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації.

       Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади  дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

       Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

- організаційна структура органу влади;

- система внутрішнього контролю;

- управління персоналом;

- проведення процедур закупівель;

- надання адміністративних послуг;

- реалізації контрольно-наглядових функцій;

- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

- інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

 

       У зв’язку з цим просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:

для нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національної поліції України 

Назва, дата та номер нормативно-правового акту, який місить чинник  корупційного ризику

Опис положення, яке може бути чинником корупційного ризику 

Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику

 

 

 

 

для організаційно-управлінської діяльності Національної поліції України

Назва складової  організаційно-управлінської діяльності

Етап складової 

Опис чинника корупційного ризику 

Можливі шляхи усунення чинника корупційного ризику

1.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Рекомендуємо звернути увагу на Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, а також на методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126.

 

Заповнені з пропозиціями форми, а також іншу інформацію, пов’язану з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України, прохання надсилати на електронну адресу: [email protected]

 

Будемо вдячні за надану Вами інформацію до 1 жовтня 2021 року.

 

Заздалегідь вдячні за співпрацю та надання відповіді!

 

Київська Житомир Рівне Луцьк Львів Ужгород Вінниця Чернівці Івано- Фран- ківськ Хмель-ницький Терно- піль Чернігів Суми Харків Луганськ Донецьк Запоріжжя Дніпро Кропивницький Полтава Черкаси Миколаїв Херсон АР Крим Одеса Київ

Департамент Кіберполіції

Національної поліції України